Ove Gotting Årets körledare 2011

_dsc2400

Foto: Maria Wessman Klintberg

KÖRSAM har utsett Ove Gotting till Årets körledare 2011. 

Motivering:
Ove Gotting har påverkat det musikaliska skeendet i Jönköpingsområdet på ett alldeles påtagligt och mycket positivt sätt under mer än 20 år. Han har verkat som dirigent för Jönköpings kammarkör och Jönköpings orkesterförening samt som körledare och pedagog på Södra Vätterbygdens Folkhögskola.

Som körledare har han visat en speciell förmåga att gestalta innehållet i texter på ett levande sätt.Han är alltid väl förberedd och mycket inspirerande i sitt ledarskap. Han förstår att arbeta väl med ungaröster och bygger på så sätt en sånglig grund för många körsångare i hela regionen. Ove Gotting har framfört körverk med egna översättningar och han har också gjort många uruppföranden. Som lärare i kördirigering på Sveriges Körförbunds dirigentkurser har Oves arbete blivit mycket uppskattat.

 Priset delades ut vid Eric Ericson-dagen under Föreningen Sveriges Körledares konvent i Falun.

Daniela Nyström är Årets barn- och ungdomskörledare

 _dsc2403

Foto: Örjan Klintberg

UNGiKÖR delar varje år ut Årets Barn-och Ungdomskörledare, ett stipendium till personer som har arbetat konstnärligt, pedagogiskt, administrativt, debatt- eller idémässigt för att främja barn- och ungdomskörsången.

Motivering:
Hon har med stort engagemang, musikalisk hantverksskicklighet, kreativitet och envishet genomfört mängder av körprojekt för barn och ungdomar.

Hon har målmedvetet och strukturerat varit med om att bygga upp en hållbar verksamhet för alla åldrar, för både flickor och pojkar.Hon är en orädd person som gärna överlåter det musikaliska ledarskapet i sina projekt till andra körledare så att körerna får chans att uppleva flera musikaliska och pedagogiska kompetenser.


Additional information