Föreningen Sveriges Körledares Nyhetsbrev

FSK startar nu ett nyhetsbrev för att kommunicera med våra medlemmar och andra som är intresserade av vår verksamhet.
Nyhetsbrevet kommer att skickas ut 4 - 6 gånger per år. 

Anmäl dig här till Nyhetsbrevet

Här kan du läsa utskickade nyhetsbrev

December 2011

Additional information